var obj = { "cid" : 100013 };
当前位置:首页>产品中心>细胞生物学>激酶(Kinases)

激酶(Kinases)117,333

  1. 激酶活化剂(172)
  2. 激酶底物(113,604)
  3. 激酶缓冲液(37)
  4. 抑制剂(1,947)
  5. 激酶分析试剂盒(1,573)
激酶活化剂 (Kinase Activators)172
激酶底物 (Kinase Substrates)113,604
激酶缓冲液 (Kinasing Buffers)37
抑制剂 (inhibitor)1,947
激酶分析试剂盒 (Kinase Assays Kits)1,573
优发国际